Onsdag den 20 november 2019

Talarlista 2019/20:20191120

Onsdagen den 20 november 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Finansutskottets betänkande FiU18

Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

1

Jan Ericson (M)

8

2

Håkan Svenneling (V)

8

3

Jakob Forssmed (KD)

8

4

Joar Forssell (L)

8

5

Ingemar Nilsson (S)

8

6

Emil Källström (C)

8

7

Karolina Skog (MP)

8

8

Lars Thomsson (C)

4

____

____

1.00

1.00

10

Justitieutskottets betänkande JuU6

Brott mot förtroendevalda

1

Joakim Sandell (S)

6

2

Magdalena Schröder (M)

4

3

Adam Marttinen (SD)

4

4

Helena Vilhelmsson (C)

4

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

6

Ingemar Kihlström (KD)

4

7

Johan Pehrson (L)

4

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.38

1.38

11

Justitieutskottets betänkande JuU8

Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

1

Carina Ödebrink (S)

8

2

Johan Forssell (M)

8

3

Katja Nyberg (SD)

6

4

Linda Westerlund Snecker (V)

4

5

Ingemar Kihlström (KD)

6

6

Rasmus Ling (MP)

4

7

Johan Hedin (C)

4

8

Johan Pehrson (L)

8

____

____

0.48

2.26

12

Justitieutskottets betänkande JuU9

Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

____

____

0.00

2.26

13

Justitieutskottets betänkande JuU10

Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag

1

Linda Westerlund Snecker (V)

6

2

Johan Pehrson (L)

4

3

Rasmus Ling (MP)

5

____

____

0.15

2.41

14

Skatteutskottets betänkande SkU5

Skatteregler för tjänstepensionsföretag

____

____

0.00

2.41

15

Utbildningsutskottets betänkande UbU6

Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland

____

____

0.00

2.41

16

Konstitutionsutskottets betänkande KU3

En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning

1

Per-Arne Håkansson (S)

8

2

Erik Ottoson (M)

8

3

Per Söderlund (SD)

5

____

____

0.21

3.02

17

Civilutskottets betänkande CU4

Digitaliserade hyresförhandlingar

____

____

0.00

3.02

18

Utrikesutskottets betänkande UU3

Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

1

Markus Wiechel (SD)

5

2

Kerstin Lundgren (C)

8

3

Lars Adaktusson (KD)

8

4

Fredrik Malm (L)

12

5

Pyry Niemi (S)

8

6

Hans Rothenberg (M)

8

7

Håkan Svenneling (V)

8

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

9

Jakob Forssmed (KD)

8

____

____

1.13

4.15

19

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU9

Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet

1

Linda Lindberg (SD)

6

2

Martina Johansson (C)

5

3

Bengt Eliasson (L)

4

4

Kadir Kasirga (S)

6

____

____

0.21

4.36

20

Kulturutskottets betänkande KrU3

Det kyrkliga kulturarvet

1

John Weinerhall (M)

8

2

Aron Emilsson (SD)

8

3

Per Lodenius (C)

6

4

Roland Utbult (KD)

8

5

Christer Nylander (L)

4

6

Åsa Karlsson (S)

8

7

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

8

Anna Sibinska (MP)

8

____

____

0.58

5.34

21

Socialutskottets betänkande SoU2

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018

____

____

0.00

5.34

Totalt anmäld tid 5 tim. 34 min.

––––––––––––––––––––––––––––