Onsdag den 20 januari 2021

Kammarens talarlista 2021-01-20 00:00:00

Onsdagen den 20 januari 2021

Kl.

09.00

EU-politisk debatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

1

EU-politisk debatt

Debattregler

Statsrådet inleder debatten med att redogöra för regeringens prioriteringar i EU-arbetet. Detta anförande får ta högst 15 minuter. Ledamot från det största oppositionspartiet har rätt till ett anförande på 7 minuter. Övriga har rätt till ett anförande på högst 5 minuter. På dessa första anföranden gäller ingen replikrätt.

Därefter följer en andra omgång med anföranden på längst 2 minuter. På det andra anförandet gäller fri replikrätt för debattdeltagarna i partistorleksordning. Duellmetoden tillämpas med replikrätt på högs 1 minut (totalt 4 minuter per duell).

Tid för anförande i minuter

Omgång 1 Anförande utan repliker (min)

Omgång 2 Anförande med fri replikrätt (min)

1

Statsrådet Hans Dahlgren (S)

15

2

2

Jessika Roswall (M)

7

2

3

Martin Kinnunen (SD)

5

2

4

Annika Qarlsson (C)

5

2

5

Ilona Szatmari Waldau (V)

5

2

6

Désirée Pethrus (KD)

5

2

7

Tina Acketoft (L)

5

2

8

Amanda Palmstierna (MP)

5

2

Beräknad talartid är cirka 3 timmar och 30 minuter

32

Utrikesutskottets betänkande UU7

Yttrandefrihet

1

Markus Wiechel (SD)

6

2

Håkan Svenneling (V)

8

3

Fredrik Malm (L)

6

4

Kenneth G Forslund (S)

8

5

Hans Wallmark (M)

8

6

Kerstin Lundgren (C)

8

7

Lars Adaktusson (KD)

7

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

9

Amineh Kakabaveh (-)

8

____

____

1.07

1.07

33

Trafikutskottets betänkande TU5

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

1

Jens Holm (V)

8

2

Elin Gustafsson (S)

8

3

Thomas Morell (SD)

8

4

Mikael Larsson (C)

4

5

Magnus Jacobsson (KD)

8

6

Helena Gellerman (L)

4

7

Emma Berginger (MP)

4

8

Åsa Coenraads (M)

8

____

____

0.52

1.59

34

Trafikutskottets betänkande TU2

Yrkestrafik och taxi

1

Maria Stockhaus (M)

8

2

Thomas Morell (SD)

8

3

Anders Åkesson (C)

8

4

Jessica Thunander (V)

8

5

Magnus Jacobsson (KD)

8

6

Helena Gellerman (L)

6

7

Elin Gustafsson (S)

8

8

Emma Berginger (MP)

6

____

____

1.00

2.59

35

Trafikutskottets betänkande TU3

Cykelfrågor

1

Jens Holm (V)

8

2

Abraham Halef (S)

8

3

Helena Antoni (M)

8

4

Patrik Jönsson (SD)

8

5

Mikael Larsson (C)

8

6

Magnus Jacobsson (KD)

8

7

Helena Gellerman (L)

8

8

Emma Berginger (MP)

8

____

____

1.04

4.03

Totalt anmäld tid 4 tim. 3 min.

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.