Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Onsdag den 20 april 2016

Kammarens talarlista 2016-04-20 00:00:00

Onsdagen den 20 april 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

1

Fråga om hänvisning av motion till utskott

1

Andreas Norlén (M)

8

2

Hans Ekström (S)

6

3

Mattias Karlsson (SD)

4

____

____

0.18

0.18

15

Näringsutskottets betänkande NU14

Mineralpolitik

1

Ulf Berg (M)

8

2

Josef Fransson (SD)

8

3

Helena Lindahl (C)

8

4

Birger Lahti (V)

8

5

Maria Weimer (L)

4

6

Penilla Gunther (KD)

8

7

Hanna Westerén (S)

8

8

Annika Lillemets (MP)

8

9

Anna-Caren Sätherberg (S)

4

____

____

1.04

1.22

16

Näringsutskottets betänkande NU17

Regional tillväxtpolitik

1

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

8

2

Josef Fransson (SD)

6

3

Peter Helander (C)

8

4

Håkan Svenneling (V)

8

5

Maria Weimer (L)

6

6

Penilla Gunther (KD)

6

7

Mattias Jonsson (S)

6

8

Elisabet Knutsson (MP)

6

____

____

0.54

2.16

17

Näringsutskottets betänkande NU18

Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

____

____

0.00

2.16

18

Försvarsutskottets betänkande FöU13

Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete

1

Allan Widman (L)

6

2

Lotta Olsson (M)

6

3

Roger Richtoff (SD)

8

4

Daniel Bäckström (C)

8

5

Mikael Oscarsson (KD)

8

6

Kalle Olsson (S)

8

7

Mikael Jansson (SD)

8

____

____

0.52

3.08

19

Trafikutskottets betänkande TU13

Trafiksäkerhet

1

Edward Riedl (M)

8

2

Jimmy Ståhl (SD)

10

3

Anders Åkesson (C)

7

4

Christina Örnebjär (L)

6

5

Robert Halef (KD)

8

6

Karin Svensson Smith (MP)

10

7

Johan Andersson (S)

10

8

Emma Wallrup (V)

8

9

Per Klarberg (SD)

6

10

Leif Pettersson (S)

5

____

____

1.18

4.26

20

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU13

Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin

____

____

0.00

4.26

21

Konstitutionsutskottets betänkande KU19

Massmediefrågor

1

Mia Sydow Mölleby (V)

4

2

Berit Högman (S)

5

3

Annicka Engblom (M)

6

4

Niclas Malmberg (MP)

6

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

____

____

0.25

4.51

Gemensam debatt KU13 och KU14

22

Konstitutionsutskottets betänkande KU13

Frågor om rösträtt, valsystem m.m.

____

____

0.00

4.51

23

Konstitutionsutskottets betänkande KU14

Vallagsfrågor

1

Patrick Reslow (M)

10

2

Jonas Millard (SD)

6

3

Mia Sydow Mölleby (V)

6

4

Hans Ekström (S)

6

5

Agneta Börjesson (MP)

6

6

Per-Ingvar Johnsson (C)

6

7

Mathias Sundin (L)

6

8

Tuve Skånberg (KD)

6

____

____

0.52

5.43

24

Konstitutionsutskottets betänkande KU16

Författningsfrågor

1

Andreas Norlén (M)

8

2

Fredrik Eriksson (SD)

12

3

Mia Sydow Mölleby (V)

6

4

Tuve Skånberg (KD)

6

5

Björn von Sydow (S)

6

6

Agneta Börjesson (MP)

6

7

Per-Ingvar Johnsson (C)

3

8

Mathias Sundin (L)

6

9

Emanuel Öz (S)

8

10

Niclas Malmberg (MP)

6

____

____

1.07

6.50

25

Konstitutionsutskottets betänkande KU18

Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

1

Maria Abrahamsson (M)

8

2

Fredrik Eriksson (SD)

8

3

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

4

Mathias Sundin (L)

4

5

Tuve Skånberg (KD)

6

6

Veronica Lindholm (S)

6

7

Agneta Börjesson (MP)

6

____

____

0.42

7.32

26

Skatteutskottets betänkande SkU17

Beskattning av företag, kapital och fastighet

1

Per Åsling (C)

8

2

Ulf Berg (M)

8

3

Anna Hagwall (SD)

8

4

Daniel Sestrajcic (V)

8

5

Larry Söder (KD)

6

6

Erik Ezelius (S)

8

7

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.52

8.24

27

Finansutskottets betänkande FiU25

Statlig förvaltning och statistikfrågor

1

Jörgen Andersson (M)

10

2

Dennis Dioukarev (SD)

7

3

Håkan Svenneling (V)

6

4

Jakob Forssmed (KD)

8

5

Jörgen Hellman (S)

8

____

____

0.39

9.03

Totalt anmäld tid 9 tim. 03 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.