Onsdag den 19 mars 2014

Kammarens talarlista 2014-03-19 00:00:00

Onsdagen den 19 mars 2014

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

             

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

63

Försvarsutskottets betänkande FöU9

 

 

 

Vissa frågor om militär verksamhet m.m.

 

 

 

1

Åsa Lindestam (S)

10

 

 

2

Peter Rådberg (MP)

8

 

 

3

Mikael Jansson (SD)

10

 

 

4

Torbjörn Björlund (V)

8

 

 

5

Hans Wallmark (M)

8

 

 

6

Allan Widman (FP)

8

 

 

7

Staffan Danielsson (C)

8

 

 

8

Mikael Oscarsson (KD)

8

 

 

9

Annika Lillemets (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.14

1.14

64

Försvarsutskottets betänkande FöU10

 

 

 

Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall – genomförande av kärnavfallsdirektivet

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

1.14

65

Justitieutskottets betänkande JuU9

 

 

 

Genomförande av EU-direktiv om informationsutbyte vid trafiksäkerhetsrelaterade brott

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

1.14

66

Justitieutskottets betänkande JuU16

 

 

 

Processrättsliga frågor

 

 

 

1

Mattias Jonsson (S)

8

 

 

2

Agneta Börjesson (MP)

8

 

 

3

Richard Jomshof (SD)

8

 

 

4

Lena Olsson (V)

10

 

 

5

Carl-Oskar Bohlin (M)

8

 

 

6

Johan Pehrson (FP)

8

 

 

7

Johan Linander (C)

8

 

 

8

Caroline Szyber (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.06

2.20

67

Civilutskottets betänkande CU17

 

 

 

Hushållningen med mark- och vattenområden

 

 

 

1

Katarina Köhler (S)

8

 

 

2

Jan Lindholm (MP)

11

 

 

3

Markus Wiechel (SD)

5

 

 

4

Marianne Berg (V)

5

 

 

5

Eva Bengtson Skogsberg (M)

6

 

 

6

Nina Lundström (FP)

8

 

 

7

Roger Tiefensee (C)

6

 

 

8

Roland Utbult (KD)

8

 

 

9

Annika Lillemets (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.03

3.23

68

Utbildningsutskottets betänkande UbU11

 

 

 

Gymnasieskolan

 

 

 

1

Caroline Helmersson Olsson (S)

10

 

 

2

Esabelle Dingizian (MP)

10

 

 

3

Wiwi-Anne Johansson (V)

10

 

 

4

Michael Svensson (M)

10

 

 

5

Roger Haddad (FP)

8

 

 

6

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

8

 

 

7

Carina Herrstedt (SD)

5

 

 

8

Yvonne Andersson (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.09

4.32

69

Socialutskottets betänkande SoU12

 

 

 

Socialtjänstfrågor

 

 

 

1

Meeri Wasberg (S)

8

 

 

2

Magnus Ehrencrona (MP)

8

 

 

3

Per Ramhorn (SD)

8

 

 

4

Eva Olofsson (V)

12

 

 

5

Helena Bouveng (M)

8

 

 

6

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

8

 

 

7

Karin Östring Bergman (C)

4

 

 

8

Magnus Sjödahl (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

5.36

70

Trafikutskottets betänkande TU9

 

 

 

Trafiksäkerhet

 

 

 

1

Leif Pettersson (S)

10

 

 

2

Lotta Finstorp (M)

8

 

 

3

Stina Bergström (MP)

10

 

 

4

Lars Tysklind (FP)

10

 

 

5

Anders Åkesson (C)

6

 

 

6

Tony Wiklander (SD)

6

 

 

7

Bengt Berg (V)

8

 

 

8

Annelie Enochson (KD)

8

 

 

9

Staffan Danielsson (C)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.14

6.50

71

Trafikutskottets betänkande TU12

 

 

 

Utlämnande av körkort

 

 

 

1

Stina Bergström (MP)

2

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.02

6.52

72

Näringsutskottets betänkande NU14

 

 

 

Mineralpolitiska frågor

 

 

 

1

Ingela Nylund Watz (S)

8

 

 

2

Jonas Eriksson (MP)

8

 

 

3

Anna Hagwall (SD)

4

 

 

4

Kent Persson (V)

8

 

 

5

Johan Johansson (M)

8

 

 

6

Eva Flyborg (FP)

8

 

 

7

Helena Lindahl (C)

10

 

 

8

Mats Odell (KD)

8

 

 

9

Lise Nordin (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.10

8.02

 

Totalt anmäld tid 8 tim. 2 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.