Onsdag den 19 maj 2021

Kammarens talarlista 2021-05-19 00:00:00

Onsdagen den 19 maj 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

47

Konstitutionsutskottets betänkande KU31

 

 

 

Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation

 

 

 

1

Patrick Reslow (SD)

6

 

 

2

Linus Sköld (S)

8

 

 

3

Kristina Axén Olin (M)

6

 

 

4

Fredrik Christensson (C)

8

 

 

5

Daniel Riazat (V)

8

 

 

6

Christian Carlsson (KD)

8

 

 

7

Roger Haddad (L)

8

 

 

8

Annika Hirvonen (MP)

9

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.01

1.01

48

Finansutskottets betänkande FiU17

 

 

 

Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden

 

 

 

1

Jan Ericson (M)

8

 

 

2

Charlotte Quensel (SD)

8

 

 

3

Eva Lindh (S)

6

 

 

4

Ilona Szatmari Waldau (V)

6

 

 

5

Karolina Skog (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.34

1.35

49

Skatteutskottets betänkande SkU11

 

 

 

Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

 

 

 

1

Niklas Wykman (M)

8

 

 

2

David Lång (SD)

8

 

 

3

Hampus Hagman (KD)

8

 

 

4

Anna Vikström (S)

8

 

 

5

Helena Vilhelmsson (C)

8

 

 

6

Tony Haddou (V)

8

 

 

7

Gulan Avci (L)

8

 

 

8

Rasmus Ling (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

2.39

50

Skatteutskottets betänkande SkU24

 

 

 

Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

 

 

 

1

Boriana Åberg (M)

8

 

 

2

Eric Westroth (SD)

8

 

 

3

Sultan Kayhan (S)

8

 

 

4

Helena Vilhelmsson (C)

8

 

 

5

Hampus Hagman (KD)

8

 

 

6

Rebecka Le Moine (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.48

3.27

51

Skatteutskottets betänkande SkU25

 

 

 

Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

 

 

 

1

Johnny Skalin (SD)

8

 

 

2

Sultan Kayhan (S)

8

 

 

3

Boriana Åberg (M)

8

 

 

4

Helena Vilhelmsson (C)

8

 

 

5

Rebecka Le Moine (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.40

4.07

52

Skatteutskottets betänkande SkU26

 

 

 

En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet

 

 

 

1

Hampus Hagman (KD)

8

 

 

2

Anna Vikström (S)

8

 

 

3

Helena Vilhelmsson (C)

8

 

 

4

Gulan Avci (L)

6

 

 

5

Rebecka Le Moine (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.36

4.43

53

Trafikutskottets betänkande TU13

 

 

 

Utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

4.43

54

Utbildningsutskottets betänkande UbU18

 

 

 

Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

 

 

 

1

Ilona Szatmari Waldau (V)

6

 

 

2

Roza Güclü Hedin (S)

6

 

 

3

Robert Stenkvist (SD)

4

 

 

4

Mats Berglund (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.22

5.05

55

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU23

 

 

 

Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning

 

 

 

1

Maria Malmer Stenergard (M)

4

 

 

2

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

6

 

 

3

Hans Eklind (KD)

6

 

 

4

Rikard Larsson (S)

6

 

 

5

Jonny Cato (C)

6

 

 

6

Fredrik Malm (L)

4

 

 

7

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.38

5.43

56

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU24

 

 

 

Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten

 

 

 

1

Maria Malmer Stenergard (M)

6

 

 

2

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

8

 

 

3

Christina Höj Larsen (V)

8

 

 

4

Hans Eklind (KD)

6

 

 

5

Fredrik Malm (L)

6

 

 

6

Rikard Larsson (S)

6

 

 

7

Jonny Cato (C)

6

 

 

8

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.52

6.35

57

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU19

 

 

 

Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

 

 

 

1

Julia Kronlid (SD)

6

 

 

2

Ida Gabrielsson (V)

8

 

 

3

Rikard Larsson (S)

6

 

 

4

Mats Berglund (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.26

7.01

58

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU22

 

 

 

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

 

 

 

1

Ida Gabrielsson (V)

8

 

 

2

Rikard Larsson (S)

6

 

 

3

Alexander Christiansson (SD)

8

 

 

4

Hans Eklind (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.28

7.29

59

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU26

 

 

 

En utvidgad bidragsbrottslag

 

 

 

1

Mattias Vepsä (S)

5

 

 

2

Mattias Karlsson i Luleå (M)

4

 

 

3

Linda Lindberg (SD)

6

 

 

4

Martina Johansson (C)

4

 

 

5

Ida Gabrielsson (V)

6

 

 

6

Hans Eklind (KD)

4

 

 

7

Bengt Eliasson (L)

4

 

 

8

Mats Berglund (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.39

8.08

 

Totalt anmäld tid 8 tim. 8 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.