Onsdag den 16 juni 2021

Kammarens talarlista 2021-06-16 00:00:00

Onsdagen den 16 juni 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

 

Gemensam debatt FiU20 och FiU21

 

 

23

Finansutskottets betänkande FiU20

 

 

 

Riktlinjer för den ekonomiska politiken

 

 

 

1

Elisabeth Svantesson (M)

10

 

 

2

Oscar Sjöstedt (SD)

12

 

 

3

Ulla Andersson (V)

12

 

 

4

Jakob Forssmed (KD)

10

 

 

5

Åsa Westlund (S)

12

 

 

6

Emil Källström (C)

10

 

 

7

Mats Persson (L)

10

 

 

8

Karolina Skog (MP)

10

 

 

9

Finansminister Magdalena Andersson (S)

12

 

 

10

Niklas Wykman (M)

8

 

 

11

David Lång (SD)

8

 

 

12

Tony Haddou (V)

8

 

 

13

Hampus Hagman (KD)

8

 

 

14

Jörgen Hellman (S)

8

 

 

15

Mikael Larsson (C)

8

 

 

16

Gulan Avci (L)

8

 

 

17

Rebecka Le Moine (MP)

8

 

 

18

Amineh Kakabaveh (-)

12

 

 

19

Dennis Dioukarev (SD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

3.02

3.02

24

Finansutskottets betänkande FiU21

 

 

 

Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget – förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

3.02

25

Finansutskottets betänkande FiU24

 

 

 

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2018–2020

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

3.02

26

Finansutskottets betänkande FiU30

 

 

 

Årsredovisning för staten 2020

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

3.02

27

Justitieutskottets betänkande JuU41

 

 

 

Åtgärder för att förbättra polisens effektivitet

 

 

 

1

Fredrik Lundh Sammeli (S)

6

 

 

2

Johan Hedin (C)

6

 

 

3

Linda Westerlund Snecker (V)

8

 

 

4

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

5

Johan Forssell (M)

8

 

 

6

Adam Marttinen (SD)

6

 

 

7

Andreas Carlson (KD)

8

 

 

8

Johan Pehrson (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.54

3.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Utbildningsutskottets betänkande UbU13

 

 

 

Gymnasieskolan

 

 

 

1

Lars Püss (M)

8

 

 

2

Patrick Reslow (SD)

8

 

 

3

Fredrik Christensson (C)

6

 

 

4

Christian Carlsson (KD)

8

 

 

5

Roger Haddad (L)

8

 

 

6

Caroline Helmersson Olsson (S)

8

 

 

7

Annika Hirvonen (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.54

4.50

29

Utbildningsutskottets betänkande UbU20

 

 

 

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2020

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

4.50

30

Utbildningsutskottets betänkande UbU21

 

 

 

Riksrevisionens rapport om styrning av ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet

 

 

 

1

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

5

 

 

2

Gunilla Svantorp (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.11

5.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Näringsutskottets betänkande NU27

 

 

 

Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi

 

 

 

1

Patrik Engström (S)

8

 

 

2

Lotta Olsson (M)

8

 

 

3

Josef Fransson (SD)

6

 

 

4

Rickard Nordin (C)

8

 

 

5

Lorena Delgado Varas (V)

4

 

 

6

Camilla Brodin (KD)

6

 

 

7

Joar Forssell (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.48

5.49

 

Totalt anmäld tid 5 tim. 49 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.