Onsdag den 15 mars 2017

Talarlista 2016/17:20170315

Onsdagen den 15 mars 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

31

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU7

Arbetsrätt

1

Katarina Brännström (M)

8

2

Sven-Olof Sällström (SD)

8

3

Fredrik Christensson (C)

6

4

Ali Esbati (V)

12

5

Fredrik Malm (L)

6

6

Désirée Pethrus (KD)

8

7

Helén Pettersson i Umeå (S)

12

8

Marco Venegas (MP)

6

____

____

1.06

1.06

32

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU8

ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin

____

____

0.00

1.06

33

Socialutskottets betänkande SoU14

Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler

____

____

0.00

1.06

34

Utrikesutskottets utlåtande UU4

Kommissionens arbetsprogram 2017

1

Amineh Kakabaveh (V)

6

2

Pyry Niemi (S)

6

3

Margareta Cederfelt (M)

6

4

Pernilla Stålhammar (MP)

6

5

Kerstin Lundgren (C)

6

6

Birgitta Ohlsson (L)

6

7

Désirée Pethrus (KD)

6

8

Statsrådet Ann Linde (S)

12

____

____

0.54

2.00

35

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU8

Biologisk mångfald

1

Jesper Skalberg Karlsson (M)

8

2

Runar Filper (SD)

8

3

Eskil Erlandsson (C)

8

4

Jens Holm (V)

8

5

Magnus Oscarsson (KD)

8

6

Monica Haider (S)

8

7

Emma Nohrén (MP)

8

8

Lars Tysklind (L)

8

____

____

1.04

3.04

Gemensam debatt MJU9, MJU16 och MJU17

36

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU9

Naturvård och områdesskydd

1

Johan Büser (S)

8

2

Jesper Skalberg Karlsson (M)

8

3

Runar Filper (SD)

8

4

Stina Bergström (MP)

8

5

Eskil Erlandsson (C)

8

6

Jens Holm (V)

6

7

Lars-Axel Nordell (KD)

8

8

Lars Tysklind (L)

8

____

____

1.02

4.06

37

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU16

Utvidgning av Tivedens nationalpark

____

____

0.00

4.06

38

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU17

Utvidgning av Björnlandets nationalpark

____

____

0.00

4.06

39

Finansutskottets betänkande FiU19

Riksrevisionens rapport om myndigheternas delårsrapporter

____

____

0.00

4.06

Totalt anmäld tid 4 tim. 6 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.