Onsdag den 15 juni 2016

Kammarens talarlista 2016-06-15 00:00:00

Onsdagen den 15 juni 2016

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

1

Partiledardebatt

Debattregler

I den första omgången har statsministern och partiledaren för Moderaterna rätt till ett anförande på högst 7 minuter och övriga partiledare har rätt till ett anförande på högst 5 minuter. Anförandena hålls i partistorleksordning. På dessa första anföranden gäller ingen replikrätt.

Därefter följer en andra omgång där samtliga debattdeltagare har rätt att tala i högst 2 minuter. På dessa anföranden gäller fri replikrätt, och replikerna tas i partistorleksordning. Repliktiden är på högst 1 minut enligt duellmetoden (dvs. totalt 4 minuter per duell).

Anförandena hålls i talarstolen och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

Tid för anförande

Omgång 1

Anförande utan repliker

Omgång 2

Anförande med
fri replikrätt

1

Statsminister Stefan Löfven (S)

7

2

2

Anna Kinberg Batra (M)

7

2

3

Jimmie Åkesson (SD)

5

2

4

Gustav Fridolin (MP)

5

2

5

Annie Lööf (C)

5

2

6

Jonas Sjöstedt (V)

5

2

7

Jan Björklund (L)

5

2

8

Andreas Carlson (KD)

5

2

Beräknad tid för debatten är cirka 3 timmar och 30 minuter

22

Utrikesutskottets betänkande UU18

Norden

1

Paula Bieler (SD)

8

2

Kerstin Lundgren (C)

8

3

Håkan Svenneling (V)

6

4

Sofia Damm (KD)

6

5

Phia Andersson (S)

6

6

Lars-Arne Staxäng (M)

8

7

Jan Lindholm (MP)

12

8

Lars Tysklind (L)

6

9

Utrikesminister Margot Wallström (S)

15

10

Pyry Niemi (S)

6

____

____

1.21

1.21

23

Utrikesutskottets betänkande UU19

Strategisk exportkontroll 2015 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

1

Göran Pettersson (M)

8

2

Mikael Jansson (SD)

12

3

Hans Linde (V)

8

4

Birgitta Ohlsson (L)

8

5

Sofia Damm (KD)

6

6

Krister Örnfjäder (S)

8

7

Pernilla Stålhammar (MP)

8

8

Kerstin Lundgren (C)

8

____

____

1.06

2.27

24

Näringsutskottets betänkande NU23

Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt

1

Hans Rothenberg (M)

8

2

Josef Fransson (SD)

6

3

Helena Lindahl (C)

8

4

Said Abdu (L)

8

5

Penilla Gunther (KD)

8

6

Jennie Nilsson (S)

8

7

Elisabet Knutsson (MP)

6

8

Håkan Svenneling (V)

8

____

____

1.00

3.27

25

Trafikutskottets betänkande TU17

Sjöfartsfrågor

1

Boriana Åberg (M)

12

2

Jimmy Ståhl (SD)

10

3

Anders Åkesson (C)

8

4

Emma Wallrup (V)

10

5

Lars Tysklind (L)

10

6

Robert Halef (KD)

10

7

Karin Svensson Smith (MP)

12

8

Suzanne Svensson (S)

12

____

____

1.24

4.51

26

Finansutskottets betänkande FiU39

Offentlig upphandling

1

Dennis Dioukarev (SD)

7

2

Monica Green (S)

8

____

____

0.15

5.06

Totalt anmäld tid 5 tim. 6 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.