Onsdag den 14 juni 2017

Kammarens talarlista 2017-06-14 00:00:00

Onsdagen den 14 juni 2017

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

1

Partiledardebatt

Debattregler

I den första omgången har statsministern och partiledaren för Moderaterna rätt till ett anförande på högst 7 minuter och övriga partiledare har rätt till ett anförande på högst 5 minuter. Anförandena hålls i partistorleksordning. På dessa första anföranden gäller ingen replikrätt.
Därefter följer en andra omgång där samtliga debattdeltagare har rätt att tala i högst 2 minuter. På dessa anföranden gäller fri replikrätt, och replikerna tas i partistorleksordning. Repliktiden är på högst 1 minut enligt duellmetoden (dvs. totalt 4 minuter per duell).

Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

Tid för anförande

Omgång 1

Omgång 2

Anförande utan repliker

Anförande med fri replikrätt

1

Statsminister Stefan Löfven (S)

7

2

2

Anna Kinberg Batra (M)

7

2

3

Jimmie Åkesson (SD)

5

2

4

Isabella Lövin (MP)

5

2

5

Annie Lööf (C)

5

2

6

Jonas Sjöstedt (V)

5

2

7

Jan Björklund (L)

5

2

8

Andreas Carlson (KD)

5

2

Beräknad tid för debatten är cirka 3 timmar och 30 minuter

33

Utbildningsutskottets betänkande UbU21

En försöksverksamhet med branschskolor

1

Ida Drougge (M)

8

2

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

8

3

Christer Nylander (L)

6

4

Caroline Helmersson Olsson (S)

8

5

Robert Stenkvist (SD)

4

6

Elisabet Knutsson (MP)

6

____

____

0.40

0.40

34

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU24

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

1

Matilda Ernkrans (S)

10

2

Johan Hultberg (M)

10

3

Martin Kinnunen (SD)

10

4

Stina Bergström (MP)

10

5

Rickard Nordin (C)

10

6

Jens Holm (V)

10

7

Lars Tysklind (L)

10

8

Lars-Axel Nordell (KD)

10

9

Statsrådet Isabella Lövin (MP)

10

10

Åsa Romson (MP)

5

____

____

1.35

2.15

35

Justitieutskottets betänkande JuU15

Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program

1

Petter Löberg (S)

8

2

Pål Jonson (M)

6

3

Adam Marttinen (SD)

6

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

8

5

Linda Snecker (V)

6

6

Andreas Carlson (KD)

6

7

Roger Haddad (L)

6

____

____

0.46

3.01

36

Justitieutskottets betänkande JuU25

Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns

1

Linda Snecker (V)

6

2

Helene Petersson i Stockaryd (S)

6

3

Anders Hansson (M)

8

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

____

____

0.26

3.27

37

Socialutskottets betänkande SoU21

Driftsformer för universitetssjukhus

1

Anna-Lena Sörenson (S)

8

2

Jan Lindholm (MP)

8

3

Karin Rågsjö (V)

8

4

Emma Henriksson (KD)

6

5

Cecilia Widegren (M)

6

6

Per Ramhorn (SD)

6

7

Staffan Danielsson (C)

6

8

Barbro Westerholm (L)

6

____

____

0.54

4.21

38

Finansutskottets betänkande FiU40

Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

____

____

0.00

4.21

Totalt anmäld tid 4 tim. 21 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.