Onsdag den 13 oktober 2021

Kammarens talarlista 2021-10-13 00:00:00

Onsdagen den 13 oktober 2021

Kl.

09.00

Val

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

65

Finansutskottets betänkande FiU7

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering

____

____

0.00

0.00

66

Finansutskottets betänkande FiU8

Riksrevisionens granskning av miljöskatter på lång sikt

1

Jan Ericson (M)

8

2

Dennis Dioukarev (SD)

5

3

Åsa Westlund (S)

6

4

Martin Ådahl (C)

5

5

Karolina Skog (MP)

6

____

____

0.30

0.30

67

Skatteutskottets betänkande SkU2

Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin

1

Anne Oskarsson (SD)

6

2

Tony Haddou (V)

6

3

Sultan Kayhan (S)

6

____

____

0.18

0.48

68

Skatteutskottets betänkande SkU3

Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

1

Tony Haddou (V)

1

2

Sultan Kayhan (S)

1

____

____

0.02

0.50

Totalt anmäld tid 0 tim. 50 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.