Onsdag den 13 november 2019 (preliminär)

Talarlista 2019/20:20191113

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Onsdagen den 13 november 2019

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Partiledardebatt

Debattregler

Statsministern inleder debatten med att redogöra för regeringens prioriteringar i EU-arbetet. Detta anförande får ta högst 15 minuter. På anförandet föreligger replikrätt.

Därefter följer anföranden från övriga partier i storleksordning. Partiföreträdare för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna har rätt till ett anförande på högst 7 minuter och partiföreträdaren förMiljöpartiet har rätt till ett anförande på högst5 minuter. På samtliga anföranden föreligger det replikrätt, partierna i storleksordning. Duellmetoden tillämpas med replikrätt på högst 2 minuter respektive 1 minut.

Anföranden hålls i talarstolen och repliker tas i talarstolarna framför podiet.

Tid för anförande

1

Statsminister Stefan Löfven (S)

15

2

Ulf Kristersson (M)

7

3

(SD)

7

4

(C)

7

5

Jonas Sjöstedt (V)

7

6

(KD)

7

7

(L)

7

8

(MP)

5

Beräknad talartid är ca 3,5 tim

Finansutskottets betänkande FiU6

AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018

____

____

0.00

0.00

Finansutskottets betänkande FiU13

Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

____

____

0.00

0.00

Finansutskottets betänkande FiU12

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

____

____

0.00

0.00

Finansutskottets betänkande FiU14

En effektivare flytträtt av försäkringssparande

____

____

0.00

0.00

Finansutskottets betänkande FiU17

Köp på saklig grund

____

____

0.00

0.00

Näringsutskottets betänkande NU8

Transmissionsledningar för naturgas mellan EU och tredjeland

____

____

0.00

0.00

Skatteutskottets betänkande SkU4

Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag

____

____

0.00

0.00

Skatteutskottets betänkande SkU5

Skatteregler för tjänstepensionsföretag

____

____

0.00

0.00

Skatteutskottets betänkande SkU6

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

____

____

0.00

0.00

Justitieutskottets betänkande JuU5

Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande

____

____

0.00

0.00

Justitieutskottets betänkande JuU7

Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

____

____

0.00

0.00

Justitieutskottets betänkande JuU11

Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål

____

____

0.00

0.00

Civilutskottets betänkande CU3

Byggnaders energiprestanda

____

____

0.00

0.00

Totalt anmäld tid 0 tim. 0 min.

––––––––––––––––––––––––––––