Onsdag den 11 oktober 2017

Kammarens talarlista 2017-10-11 00:00:00

Onsdagen den 11 oktober 2017

Kl.

09.00

Val av förste vice talman

Partiledardebatt

Arbetsplenum

Beslut efter debattens slut

______________________________________________________________________________

Nr

2

Partiledardebatt

Debattregler

I den första omgången har statsministern och partiledaren för Moderaterna rätt till ett anförande på högst 7 minuter och övriga partiledare har rätt till ett anförande på högst 5 minuter. Anförandena hålls i partistorleksordning. På dessa första anföranden gäller ingen replikrätt.
Därefter följer en andra omgång där samtliga debattdeltagare har rätt att tala i högst 2 minuter. På dessa anföranden gäller fri replikrätt, och replikerna tas i partistorleksordning. Repliktiden är på högst 1 minut enligt duellmetoden (dvs. totalt 4 minuter per duell).

Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

Talare

Tid för anförande i minuter 

Omgång 1
Anförande utan
repliker

Omgång 2
Anförande med
repliker

1

Statsminister Stefan Löfven (S)

7

2

2

Ulf Kristersson (M)

7

2

3

Jimmie Åkesson (SD)

5

2

4

Gustav Fridolin (MP)

5

2

5

Annie Lööf (C)

5

2

6

Jonas Sjöstedt (V)

5

2

7

Jan Björklund (L)

5

2

8

Andreas Carlson (KD)

5

2

Beräknad tid för debatten är cirka tre timmar och 30 minuter

––––––––––––––––––––––––––––

29

Finansutskottets utlåtande FiU7

Ändrade regler för tillsyn över centrala motparter i EU och i tredjeland

____

____

0.00

0.00

Totalt anmäld tid 0 tim. 0 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.