Onsdag den 11 maj 2016

Kammarens talarlista 2016-05-11 00:00:00

Onsdagen den 11 maj 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

27

Finansutskottets betänkande FiU35

Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar

____

____

0.00

0.00

28

Civilutskottets betänkande CU18

Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning

____

____

0.00

0.00

29

Utrikesutskottets betänkande UU12

Mellanöstern och Nordafrika

1

Karin Enström (M)

8

2

Julia Kronlid (SD)

8

3

Kerstin Lundgren (C)

8

4

Hans Linde (V)

8

5

Birgitta Ohlsson (L)

8

6

Sofia Damm (KD)

8

7

Anders Österberg (S)

8

8

Valter Mutt (MP)

8

9

Björn Söder (SD)

6

10

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

11

Robert Halef (KD)

10

12

Maria Andersson Willner (S)

4

13

Lawen Redar (S)

8

____

____

1.40

1.40

30

Försvarsutskottets betänkande FöU10

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

____

____

0.00

1.40

31

Trafikutskottets betänkande TU14

Luftfartsfrågor

1

Rikard Larsson (S)

8

2

Edward Riedl (M)

8

3

Jakop Dalunde (MP)

8

4

Anders Åkesson (C)

6

5

Emma Wallrup (V)

8

6

Christina Örnebjär (L)

6

7

Robert Halef (KD)

8

8

Tony Wiklander (SD)

8

____

____

1.00

2.40

32

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU19

Jakt och viltvård

1

Isak From (S)

8

2

Åsa Coenraads (M)

8

3

Runar Filper (SD)

8

4

Emma Nohrén (MP)

8

5

Eskil Erlandsson (C)

8

6

Jens Holm (V)

8

7

Lars-Axel Nordell (KD)

8

8

Lars Tysklind (L)

8

____

____

1.04

3.44

33

Utbildningsutskottets betänkande UbU14

Skolväsendet

1

Lena Hallengren (S)

10

2

Camilla Waltersson Grönvall (M)

10

3

Stefan Jakobsson (SD)

10

4

Jabar Amin (MP)

8

5

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

10

6

Daniel Riazat (V)

10

7

Christer Nylander (L)

8

8

Annika Eclund (KD)

10

9

Håkan Bergman (S)

6

10

Erik Bengtzboe (M)

6

11

Maria Stockhaus (M)

4

____

____

1.32

5.16

34

Skatteutskottets betänkande SkU29

Beskattning av företag, kapital och fastighet (förnyad behandling)

1

Per Åsling (C)

8

2

Ulf Berg (M)

8

3

Anna Hagwall (SD)

8

4

Daniel Sestrajcic (V)

8

5

Larry Söder (KD)

6

6

Erik Ezelius (S)

6

7

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.50

6.06

Totalt anmäld tid 6 tim. 6 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.