Onsdag den 11 december 2019

Kammarens talarlista 2019-12-11 00:00:00

Onsdagen den 11 december 2019

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

12

Konstitutionsutskottets betänkande KU4

 

 

 

Översyn av Riksdagens ombudsmän (JO)

 

 

 

1

Karin Enström (M)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.06

0.06

13

Justitieutskottets betänkande JuU1

 

 

 

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

 

 

 

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

 

1

Johan Forssell (M)

8

 

 

2

Adam Marttinen (SD)

8

 

 

3

Linda Westerlund Snecker (V)

6

 

 

4

Andreas Carlson (KD)

8

 

 

5

Fredrik Lundh Sammeli (S)

8

 

 

6

Johan Hedin (C)

8

 

 

7

Johan Pehrson (L)

8

 

 

8

Rasmus Ling (MP)

8

 

 

9

Statsrådet Mikael Damberg (S)

8

 

 

10

Katja Nyberg (SD)

8

 

 

11

Helena Vilhelmsson (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.24

1.30

14

Utrikesutskottets betänkande UU2

 

 

 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

 

 

 

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. 

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

 

1

Magdalena Schröder (M)

8

 

 

2

Ludvig Aspling (SD)

8

 

 

3

Magnus Ek (C)

8

 

 

4

Yasmine Posio (V)

8

 

 

5

Lars Adaktusson (KD)

8

 

 

6

Anders Österberg (S)

8

 

 

7

Fredrik Malm (L)

8

 

 

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

 

 

9

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

8

 

 

10

Robert Halef (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.20

2.50

15

Försvarsutskottets betänkande FöU1

 

 

 

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

 

 

 

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

 

1

Beatrice Ask (M)

8

 

 

2

Niklas Karlsson (S)

8

 

 

3

Roger Richthoff (SD)

8

 

 

4

Daniel Bäckström (C)

8

 

 

5

Hanna Gunnarsson (V)

6

 

 

6

Mikael Oscarsson (KD)

8

 

 

7

Allan Widman (L)

8

 

 

8

Elisabeth Falkhaven (MP)

8

 

 

9

Jan R Andersson (M)

8

 

 

10

Caroline Nordengrip (SD)

6

 

 

11

Jörgen Berglund (M)

6

 

 

12

Sven-Olof Sällström (SD)

6

 

 

13

Alexandra Anstrell (M)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.34

4.24

16

Näringsutskottets betänkande NU3

 

 

 

Utgiftsområde 21 Energi

 

 

 

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

 

 

1

Lotta Olsson (M)

8

 

 

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

6

 

 

3

Birger Lahti (V)

8

 

 

4

Camilla Brodin (KD)

8

 

 

5

Patrik Engström (S)

6

 

 

6

Rickard Nordin (C)

8

 

 

7

Arman Teimouri (L)

8

 

 

8

Lorentz Tovatt (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.00

5.24

 

Totalt anmäld tid 5 tim. 24 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.