Onsdag den 10 juni 2015

Kammarens talarlista 2015-06-10 00:00:00

Onsdagen den 10 juni 2015

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

1

Partiledardebatt

Debattregler

Varje talare har rätt till ett anförande på högst tio minuter. Statsminister Stefan Löfven (S)inleder och därefter följer partierna i storleksordning. På varje anförande gäller fri replikrätt för de anmälda talarna, även här med partierna i storleksordning. Duellmetoden tillämpas. Repliktiden är högst två minuter för den första repliken och högst en minut för den andra.

Anföranden hålls i talarstolen och repliker tas i talarstolarna framför podiet.

Tid för anförande

1

Statsminister Stefan Löfven (S)

10

2

Anna Kinberg Batra (M)

10

3

Jimmie Åkesson (SD)

10

4

Åsa Romson (MP)

10

5

Annie Lööf (C)

10

6

Jonas Sjöstedt (V)

10

7

Jan Björklund (FP)

10

8

Jakob Forssmed (KD)

10

Uppskattad debattid är cirka 4 timmar och 30 minuter

15

Utrikesutskottets betänkande UU9

Norden

1

Hans Wallmark (M)

10

2

Aron Emilsson (SD)

6

3

Håkan Svenneling (V)

8

4

Pyry Niemi (S)

8

5

Valter Mutt (MP)

6

6

Sofia Damm (KD)

6

7

Phia Andersson (S)

8

____

____

0.52

0.52

16

Konstitutionsutskottets betänkande KU13

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

1

Jonas Millard (SD)

3

2

Hans Ekström (S)

4

3

Maria Abrahamsson (M)

4

____

____

0.11

1.03

17

Konstitutionsutskottets betänkande KU17

Indelning i utgiftsområden m.m.

____

____

0.00

1.03

18

Konstitutionsutskottets betänkande KU21

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

1

Andreas Norlén (M)

8

2

Veronica Lindholm (S)

6

____

____

0.14

1.17

19

Näringsutskottets betänkande NU16

Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar

____

____

0.00

1.17

20

Näringsutskottets betänkande NU18

Riksrevisionens rapport om näringspolitikens effekter

____

____

0.00

1.17

Totalt anmäld tid 1 tim. 17 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.