Onsdag den 10 februari 2016

Kammarens talarlista 2016-02-10 00:00:00

Onsdagen den 10 februari 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

17

Utrikesutskottets utlåtande UU4

Kommissionens arbetsprogram 2016

1

Pavel Gamov (SD)

8

2

Amineh Kakabaveh (V)

6

3

Pyry Niemi (S)

6

4

Margareta Cederfelt (M)

8

5

Valter Mutt (MP)

4

6

Birgitta Ohlsson (L)

6

7

Sofia Damm (KD)

6

8

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

12

____

____

0.56

0.56

18

Trafikutskottets betänkande TU8

Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar

1

Emma Wallrup (V)

8

2

Suzanne Svensson (S)

4

3

Edward Riedl (M)

4

____

____

0.16

1.12

19

Justitieutskottets betänkande JuU17

Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

1

Beatrice Ask (M)

8

2

Lawen Redar (S)

12

3

Kent Ekeroth (SD)

10

4

Mats Pertoft (MP)

10

5

Johan Hedin (C)

8

6

Linda Snecker (V)

8

7

Roger Haddad (L)

8

8

Andreas Carlson (KD)

8

9

Arhe Hamednaca (S)

8

____

____

1.20

2.32

20

Skatteutskottets betänkande SkU15

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster

____

____

0.00

2.32

21

Näringsutskottets utlåtande NU8

Granskning av meddelande om handel för alla

1

Hans Rothenberg (M)

8

2

Johan Nissinen (SD)

8

3

Peter Helander (C)

6

4

Håkan Svenneling (V)

8

5

Said Abdu (L)

6

6

Larry Söder (KD)

6

7

Hanna Westerén (S)

8

8

Annika Lillemets (MP)

8

____

____

0.58

3.30

22

Näringsutskottets betänkande NU9

Handelspolitik

1

Hans Rothenberg (M)

8

2

Johan Nissinen (SD)

8

3

Peter Helander (C)

6

4

Håkan Svenneling (V)

8

5

Said Abdu (L)

6

6

Larry Söder (KD)

6

7

Jennie Nilsson (S)

8

8

Annika Lillemets (MP)

8

____

____

0.58

4.28

23

Konstitutionsutskottets betänkande KU10

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

1

Andreas Norlén (M)

8

2

Björn von Sydow (S)

8

3

Fredrik Eriksson (SD)

8

4

Agneta Börjesson (MP)

8

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

5

6

Mia Sydow Mölleby (V)

6

7

Tuve Skånberg (KD)

8

8

Hans Ekström (S)

6

9

Maria Abrahamsson (M)

6

10

Jonas Gunnarsson (S)

6

11

Emanuel Öz (S)

4

____

____

1.13

5.41

24

Finansutskottets betänkande FiU12

Riksrevisionens rapport om transparensen i Årsredovisning för staten 2014

____

____

0.00

5.41

25

Finansutskottets betänkande FiU16

Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar

____

____

0.00

5.41

26

Utbildningsutskottets betänkande UbU6

Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

1

Robert Stenkvist (SD)

6

2

Daniel Riazat (V)

5

3

Håkan Bergman (S)

6

4

Betty Malmberg (M)

6

5

Fredrik Christensson (C)

6

____

____

0.29

6.10

Totalt anmäld tid 6 tim. 10 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.