Måndag den 4 december 2017

Talarlista 2017/18:20171204

Måndagen den 4 december 2017

Kl.

13.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Kulturutskottets betänkande KrU1

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1

Olof Lavesson (M)

8

2

Gunilla Carlsson (S)

8

3

Aron Emilsson (SD)

8

4

Niclas Malmberg (MP)

8

5

Per Lodenius (C)

6

6

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

7

Bengt Eliasson (L)

6

8

Roland Utbult (KD)

8

9

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

10

10

Statsrådet Anna Ekström (S)

10

11

Saila Quicklund (M)

6

12

Mattias Vepsä (S)

6

____

____

1.32

1.32

Totalt anmäld tid 1 tim. 32 min.

––––––––––––––––––––––––––––