Måndag den 21 juni 2021

Kammarens talarlista 2021-06-21 00:00:00

Måndagen den 21 juni 2021

Kl.

10.00

 

Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S)

 

 

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

8

Skatteutskottets betänkande SkU27

 

 

 

Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.00

9

Skatteutskottets betänkande SkU29

 

 

 

Redovisning av skatteutgifter 2021

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.00

10

Civilutskottets betänkande CU16

 

 

 

Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion

 

 

 

1

Emma Hult (MP)

6

 

 

2

Elin Lundgren (S)

6

 

 

3

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

6

 

 

4

Mikael Eskilandersson (SD)

8

 

 

5

Martina Johansson (C)

6

 

 

6

Jon Thorbjörnson (V)

4

 

 

7

Larry Söder (KD)

6

 

 

8

Malin Danielsson (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.48

0.48

11

Civilutskottets betänkande CU21

 

 

 

Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet

 

 

 

1

Angelica Lundberg (SD)

5

 

 

2

Sanne Lennström (S)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.10

0.58

12

Civilutskottets betänkande CU22

 

 

 

Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

 

 

 

1

Carl-Oskar Bohlin (M)

6

 

 

2

Roger Hedlund (SD)

6

 

 

3

Larry Söder (KD)

6

 

 

4

Leif Nysmed (S)

4

 

 

5

Ola Johansson (C)

6

 

 

6

Momodou Malcolm Jallow (V)

6

 

 

7

Malin Danielsson (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.40

1.38

13

Civilutskottets betänkande CU23

 

 

 

Klimatdeklaration för byggnader

 

 

 

1

Carl-Oskar Bohlin (M)

4

 

 

2

Roger Hedlund (SD)

6

 

 

3

Emma Hult (MP)

12

 

 

4

Leif Nysmed (S)

4

 

 

5

Ola Johansson (C)

4

 

 

6

Momodou Malcolm Jallow (V)

6

 

 

7

Malin Danielsson (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.42

2.20

14

Civilutskottets betänkande CU24

 

 

 

Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen

 

 

 

1

Carl-Oskar Bohlin (M)

4

 

 

2

Roger Hedlund (SD)

6

 

 

3

Larry Söder (KD)

4

 

 

4

Leif Nysmed (S)

4

 

 

5

Ola Johansson (C)

4

 

 

6

Momodou Malcolm Jallow (V)

6

 

 

7

Malin Danielsson (L)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.32

2.52

15

Trafikutskottets betänkande TU16

 

 

 

Framtidens infrastruktur

 

 

 

1

Jens Holm (V)

8

 

 

2

Teres Lindberg (S)

10

 

 

3

Maria Stockhaus (M)

10

 

 

4

Jimmy Ståhl (SD)

8

 

 

5

Anders Åkesson (C)

8

 

 

6

Magnus Jacobsson (KD)

12

 

 

7

Helena Gellerman (L)

8

 

 

8

Emma Berginger (MP)

8

 

 

9

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

10

 

 

10

Mikael Larsson (C)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.26

4.18

16

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU22

 

 

 

Utfodring av vilt

 

 

 

1

Isak From (S)

10

 

 

2

John Widegren (M)

8

 

 

3

Runar Filper (SD)

8

 

 

4

Peter Helander (C)

8

 

 

5

Elin Segerlind (V)

8

 

 

6

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

 

 

7

Nina Lundström (L)

10

 

 

8

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.08

5.26

17

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU23

 

 

 

Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019

 

 

 

1

Jessica Rosencrantz (M)

8

 

 

2

Martin Kinnunen (SD)

8

 

 

3

Jens Holm (V)

8

 

 

4

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

 

 

5

Markus Selin (S)

8

 

 

6

Magnus Ek (C)

6

 

 

7

Helena Gellerman (L)

8

 

 

8

Emma Berginger (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.02

6.28

18

Utbildningsutskottets betänkande UbU14

 

 

 

Högskolan

 

 

 

1

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

6

 

 

2

Robert Stenkvist (SD)

9

 

 

3

Fredrik Christensson (C)

6

 

 

4

Ilona Szatmari Waldau (V)

8

 

 

5

Pia Steensland (KD)

6

 

 

6

Maria Nilsson (L)

8

 

 

7

Gunilla Svantorp (S)

8

 

 

8

Mats Berglund (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.59

7.27

 

Totalt anmäld tid 7 tim. 27 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.