Måndag den 15 juni 2020

Kammarens talarlista 2020-06-15 00:00:00

Måndagen den 15 juni 2020

Kl.

09.30

Bordläggning

11.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

20

Utrikesutskottets betänkande UU14

Nordiskt och arktiskt samarbete

1

Aron Emilsson (SD)

8

2

Linda Modig (C)

8

3

Lorena Delgado Varas (V)

8

4

Pyry Niemi (S)

8

5

Hans Wallmark (M)

10

6

Lars Adaktusson (KD)

8

7

Fredrik Malm (L)

6

8

Statsrådet Anna Hallberg (S)

10

9

Gunilla Carlsson (S)

6

____

____

1.12

1.12

21

Utrikesutskottets betänkande UU18

Granskning av utländska direktinvesteringar

1

Pyry Niemi (S)

8

2

Hans Wallmark (M)

8

3

Markus Wiechel (SD)

8

4

Kerstin Lundgren (C)

8

5

Håkan Svenneling (V)

8

6

Lars Adaktusson (KD)

8

7

Fredrik Malm (L)

8

____

____

0.56

2.08

22

Justitieutskottets betänkande JuU34

Ungdomsövervakning

1

Petter Löberg (S)

4

2

Ellen Juntti (M)

8

3

Linda Westerlund Snecker (V)

6

4

Ingemar Kihlström (KD)

6

5

Johan Hedin (C)

6

____

____

0.30

2.38

23

Kulturutskottets betänkande KrU12

Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer

1

Annicka Engblom (M)

6

2

Aron Emilsson (SD)

8

3

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

8

4

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

5

Mats Berglund (MP)

8

____

____

0.38

3.16

24

Trafikutskottets betänkande TU15

Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

1

Jens Holm (V)

8

2

Maria Stockhaus (M)

8

3

Patrik Jönsson (SD)

8

4

Magnus Ek (C)

6

5

Magnus Jacobsson (KD)

8

6

Helena Gellerman (L)

8

7

Jasenko Omanovic (S)

8

8

Emma Berginger (MP)

8

____

____

1.02

4.18

25

Trafikutskottets betänkande TU17

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon

____

____

0.00

4.18

26

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU19

En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik

1

Jessica Rosencrantz (M)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

8

3

Magnus Ek (C)

8

4

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

5

Nina Lundström (L)

6

6

Markus Selin (S)

8

7

Maria Gardfjell (MP)

8

____

____

0.54

5.12

27

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU20

Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet

1

Jessica Rosencrantz (M)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

3

3

Kjell-Arne Ottosson (KD)

4

4

Markus Selin (S)

8

5

Magnus Ek (C)

8

6

Nina Lundström (L)

5

7

Maria Gardfjell (MP)

8

____

____

0.44

5.56

28

Skatteutskottets betänkande SkU27

Uppskov med behandlingen av ärende

____

____

0.00

5.56

Totalt anmäld tid 5 tim. 56 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.