Måndag den 12 juni 2017

Kammarens talarlista 2017-06-12 00:00:00

Måndagen den 12 juni 2017

Kl.

11.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Gemensam debatt UU10 och UU18

6

Utrikesutskottets betänkande UU10

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

1

Karin Enström (M)

8

2

Johnny Skalin (SD)

8

3

Kerstin Lundgren (C)

8

4

Amineh Kakabaveh (V)

8

5

Tina Acketoft (L)

8

6

Aron Modig (KD)

8

7

Pyry Niemi (S)

8

8

Åsa Romson (MP)

8

9

Statsrådet Ann Linde (S)

12

____

____

1.16

1.16

7

Utrikesutskottets utlåtande UU18

Vitbok om EU:s framtid

____

____

0.00

1.16

8

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU25

Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

1

Paula Bieler (SD)

7

2

Christina Höj Larsen (V)

6

3

Marie Olsson (S)

6

4

Maria Ferm (MP)

6

____

____

0.25

1.41

9

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU20

Riksrevisionens rapport om sjukskrivning

1

Tina Ghasemi (M)

6

2

Phia Andersson (S)

6

3

Rickard Persson (MP)

6

____

____

0.18

1.59

10

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU22

Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring

1

Mathias Tegnér (S)

7

2

Paula Bieler (SD)

8

3

Maria Ferm (MP)

8

4

Christina Höj Larsen (V)

8

5

Johan Forssell (M)

8

6

Johanna Jönsson (C)

8

7

Fredrik Malm (L)

6

8

Aron Modig (KD)

8

____

____

1.01

3.00

Totalt anmäld tid 3 tim. 0 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.