Lördag den 17 december 2022

Kammarens talarlista 2022-12-17 00:00:00

Lördagen den 17 december 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Justitieutskottets betänkande JuU1

 

 

 

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

 

 

 

1

Richard Jomshof (SD)

8

 

 

2

Annika Strandhäll (S)

8

 

 

3

Louise Meijer (M)

8

 

 

4

Gudrun Nordborg (V)

8

 

 

5

Torsten Elofsson (KD)

6

 

 

6

Ulrika Liljeberg (C)

8

 

 

7

Martin Melin (L)

8

 

 

8

Bassem Nasr (MP)

8

 

 

9

Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.12

1.12

10

Trafikutskottets betänkande TU1

 

 

 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

 

 

 

1

Thomas Morell (SD)

8

 

 

2

Ulrika Heie (C)

8

 

 

3

Maria Stockhaus (M)

8

 

 

4

Gunilla Svantorp (S)

8

 

 

5

Magnus Oscarsson (KD)

8

 

 

6

Linda Westerlund Snecker (V)

8

 

 

7

Helena Gellerman (L)

8

 

 

8

Daniel Helldén (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

2.16

11

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU2

 

 

 

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

 

 

 

1

Staffan Eklöf (SD)

8

 

 

2

Emma Nohrén (MP)

8

 

 

3

John Widegren (M)

8

 

 

4

Anna-Caren Sätherberg (S)

10

 

 

5

Magnus Oscarsson (KD)

8

 

 

6

Kajsa Fredholm (V)

8

 

 

7

Elin Nilsson (L)

8

 

 

8

Daniel Bäckström (C)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.06

3.22

 

Totalt anmäld tid 3 tim. 22 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.