Fredag den 5 april 2019

Kammarens talarlista 2019-04-05 00:00:00

Fredagen den 5 april 2019

Kl.

09.30

Aktuell debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Nr

1

Aktuell debatt

På begäran av Liberalernas partigrupp anordnas en aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer.

Debattregler

Företrädare från det parti som begärt debatten inleder med ett anförande på längst 1 minut. Därefter följer två omgångar med anföranden för alla talare utom för statsrådet som har rätt till ett tredje avslutande anförande.

Statsrådet har rätt till ett första inlägg på längst 4 minuter. Därefter följer anföranden från övriga partiföreträdare i storleksordning. Dessa anföranden får vara längst 3 minuter för oppositionsparti och 2 minuter för annat regeringsparti.

Vid den andra omgången har statsrådet rätt till ett anförande på längst 3 minuter och 2 minuter för övriga talare. På det andra anförandet råder replikrätt för dem som deltar i debatten, och replikerna tas i partistorleksordning. Varje talare kan dock begära högst fyra replikdueller. Första repliken på statsrådets anförande får vara längst 1 minut och den andra repliken längst 30 sekunder. På övriga anföranden gäller en repliktid på längst 30 sekunder enligt duellmetoden. Statsrådets avslutande inlägg får vara längst 1 minut. Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

Antal anföranden och tider i minuter

Inl.

Omg. 1

Omg. 2
med replikrätt

Avsl.

1

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

4

3

1

2

Kristina Axén Olin (M)

3

2

3

Patrick Reslow (SD)

3

2

4

Fredrik Christensson (C)

3

2

5

Daniel Riazat (V)

3

2

6

Ingemar Kihlström (KD)

3

2

7

Roger Haddad (L)

1

3

2

8

Mats Berglund (MP)

2

2

Beräknad talartid är cirka 1 timme och 55 minuter.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.