Fredag den 29 november 2019

Talarlista 2019/20:20191129

Fredagen den 29 november 2019

Kl.

09.00

Särskild debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

1

Särskild debatt

På begäran av Moderaternas riksdagsgrupp anordnas en särskild debatt om verkställighet av utvisning av personer som utgör säkerhetshot.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.
Socialdemokraternaföreträds av statsrådet Mikael Damberg
Statsrådet inleder den första omgången med ett anförande på längst 4 minuter. Därefter följer anföranden i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 3 minuter för företrädare för ett oppositionsparti och 2 minuter för företrädare för ett regeringsparti.
Statsrådet inleder den andra omgången med ett anförande på längst 3 minuter. Därefter följer anföranden från övriga partiföreträdare i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 2 minuter för samtliga partiföreträdare.
I den andra omgången råder fri replikrätt för de som deltar i debatten. Replikerna tas i partistorleksordning. Varje partiföreträdare kan begära högst fyra replikdueller med två inlägg per person i varje duell. Inläggen får vara längst 30 sekunder. I replikdueller med anledning av statsrådets anförande får det första inlägget dock vara längst en minut.

Antal anföranden och tider i minuter

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Avsl.

1

Statsrådet Mikael Damberg (S)

4

3

1

2

Johan Forssell (M)

1

3

2

3

Adam Marttinen (SD)

3

2

4

Johan Hedin (C)

3

2

5

Linda Westerlund Snecker (V)

3

2

6

Andreas Carlson (KD)

3

2

7

Johan Pehrson (L)

3

2

8

Rasmus Ling (MP)

2

2

Debatten pågår som längst cirka 2 timmar.