Fredag den 29 maj 2020

Kammarens talarlista 2020-05-29 00:00:00

Fredagen den 29 maj 2020

Kl.

09.00

Särskild debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Nr

1

Särskild debatt

På begäran av Sverigedemokraterna respektive Vänsterpartiet anordnas en särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Ett statsråd deltar i debatten.

Socialdemokraternaföreträds av socialminister Lena Hallengren (S).

Statsrådet inleder den första omgången med ett anförande på längst 4 minuter. Därefter följer anföranden i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 3 minuter för företrädare för ett oppositionsparti och 2 minuter för företrädare för ett regeringsparti.

Statsrådet inleder den andra omgången med ett anförande på längst 3 minuter.Därefter följer anföranden från övriga partiföreträdare i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 2 minuter för samtliga partiföreträdare. I den andra omgången råder frireplikrätt för de som deltar i debatten. Replikerna tas i partistorleksordning. Varje partiföreträdare kan begära högst fyra replikdueller med två inlägg per person i varje duell. Inläggen får vara längst 30 sekunder. I replikdueller med anledning av statsrådets anförande får det första inlägget dock vara längst1 minut. Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet. Statsrådet avslutar debatten med ett anförande på längst 1 minut.

Antal anföranden och tider i minuter

Omg. 1

Omg. 2

Avsl.

1

Socialminister Lena Hallengren (S)

4

3

1

2

Camilla Waltersson Grönvall (M)

3

2

3

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

3

2

4

Sofia Nilsson (C)

3

2

5

Karin Rågsjö (V)

3

2

6

Acko Ankarberg Johansson (KD)

3

2

7

Lina Nordquist (L)

3

2

8

Pernilla Stålhammar (MP)

2

2

Debatten pågår som längst cirka 2 timmar.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.