Fredag den 25 september 2015

Kammarens talarlista 2015-09-25 00:00:00

Fredagen den 25 september 2015

Kl.

13.30

 

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

Nr

 

 

 

1

Aktuell debatt

 

 

 

 

 

På begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om den akuta flyktingkrisen. En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.

Debattregler
Företrädaren för Vänsterpartiet inleder och Socialdemokraterna företräds av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Det förekommer inga repliker.

 

Antal inlägg och tider i minuter

 

 

 

Inledning

Omg. 1

Omg. 2

Omg. 3

Avslutning

 

1

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 

 

6

4

2

2

 

2

Johan Forssell (M)

 

6

4

2

 

 

3

Paula Bieler (SD)

 

6

4

2

 

 

4

Magda Rasmusson (MP)

 

6

4

2

 

 

5

Johan Hedin (C)

 

6

4

2

 

 

6

Christina Höj Larsen (V)

2

6

4

2

 

 

7

Fredrik Malm (FP)

 

6

4

2

 

 

8

Désirée Pethrus (KD)

 

6

4

2

 

 

Beräknad talartid är cirka 1 timme och 40 minuter

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.