Fredag den 25 oktober 2019

Talarlista 2019/20:20191025

Fredagen den 25 oktober 2019

Kl.

09.00

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

Nr

1

Aktuell debatt

På begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.

Socialdemokraterna företräds av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Företrädare från det parti som begärt debatten inleder med ett anförande på längst 1 minut. Därefter följer två omgångar med anföranden för alla talare utom för statsrådet som har rätt till ett tredje avslutande anförande.

Statsrådet har rätt till ett första inlägg på längst 4 minuter. Därefter följer anföranden från övriga partiföreträdare i storleksordning. Dessa anföranden får vara längst 3 minuter för oppositionsparti och 2 minuter för annat regeringsparti.

Vid den andra omgången har statsrådet rätt till ett anförande på längst 3 minuter och 2 minuter för övriga talare. På det andra anförandet råder replikrätt för dem som deltar i debatten, och replikerna tas i partistorleksordning. Varje talare kan dock begära högst fyra replikdueller. Första repliken på statsrådets anförande får vara längst 1 minut och den andra repliken längst 30 sekunder. På övriga anföranden gäller en repliktid på längst 30 sekunder enligt duellmetoden. Statsrådets avslutande inlägg får vara längst 1 minut. Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

Antal anföranden och tider i minuter

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Avsl.

1

Arbetsmarknadsminister
Eva Nordmark (S)

4

3

1

2

Saila Quicklund (M)

3

2

3

Magnus Persson (SD)

3

2

4

Alireza Akhondi (C)

3

2

5

Ali Esbati (V)

1

3

2

6

Désirée Pethrus (KD)

3

2

7

Maria Nilsson (L)

3

2

8

Mats Berglund (MP)

2

2

Maximal debattid är cirka 1 timme och 55 minuter.

––––––––––––––––––––––––––––