Fredag den 17 mars 2017

Kammarens talarlista 2017-03-17 00:00:00

Fredagen den 17 mars 2017

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

 

11.00

 

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

Nr

 

 

 

24

Aktuell debatt

 

 

 

På begäran av Moderaternas riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om tryggheten i Sverige.

 

Debattregler

 

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.
Företrädaren för Moderaterna inleder.
Socialdemokraterna företräds av statsrådet Anders Ygeman (S).
Det förekommer inga repliker.    

 

 

Antal inlägg och tider i minuter

 

 

 

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Omg. 3

Avsl.

 

1

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

6

4

2

2

 

2

Tomas Tobé (M)

2

6

4

2

 

 

3

Adam Marttinen (SD)

 

6

4

2

 

 

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

6

4

2

 

 

5

Johan Hedin (C)

 

6

4

2

 

 

6

Linda Snecker (V)

 

6

4

2

 

 

7

Roger Haddad (L)

 

6

4

2

 

 

8

Sofia Damm (KD)

 

6

4

2

 

 

Beräknad talartid är cirka 1 timme och 40 minuter

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.