Fredag den 17 mars 2017

Kammarens talarlista 2017-03-17 00:00:00

Fredagen den 17 mars 2017

Kl.

09.00

Interpellationssvar

11.00

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

Nr

24

Aktuell debatt

På begäran av Moderaternas riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om tryggheten i Sverige.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.
Företrädaren förModeraterna inleder.
Socialdemokraterna företräds av statsrådet Anders Ygeman (S).
Det förekommer inga repliker.

Antal inlägg och tider i minuter

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Omg. 3

Avsl.

1

Statsrådet Anders Ygeman (S)

6

4

2

2

2

Tomas Tobé (M)

2

6

4

2

3

Adam Marttinen (SD)

6

4

2

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

4

2

5

Johan Hedin (C)

6

4

2

6

Linda Snecker (V)

6

4

2

7

Roger Haddad (L)

6

4

2

8

Sofia Damm (KD)

6

4

2

Beräknad talartid är cirka 1 timme och 40 minuter

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.