Fredag den 15 juni 2018

Kammarens talarlista 2018-06-15 00:00:00

Fredagen den 15 juni 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

19

Näringsutskottets betänkande NU22

 

 

 

Energipolitikens inriktning

 

 

 

1

Sofia Fölster (M)

8

 

 

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

 

 

3

Rickard Nordin (C)

8

 

 

4

Birger Lahti (V)

8

 

 

5

Maria Weimer (L)

8

 

 

6

Penilla Gunther (KD)

8

 

 

7

Patrik Engström (S)

8

 

 

8

Lise Nordin (MP)

8

 

 

9

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.14

1.14

20

Näringsutskottets betänkande NU23

 

 

 

Elmarknadsfrågor

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

1.14

21

Näringsutskottets betänkande NU27

 

 

 

Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

1.14

 

22

Utrikesutskottets betänkande UU21

 

 

 

Politiken för global utveckling (PGU)

 

 

 

1

Sofia Arkelsten (M)

8

 

 

2

Julia Kronlid (SD)

8

 

 

3

Kerstin Lundgren (C)

8

 

 

4

Yasmine Posio Nilsson (V)

8

 

 

5

Penilla Gunther (KD)

6

 

 

6

Maria Andersson Willner (S)

6

 

 

7

Emma Nohrén (MP)

8

 

 

8

Fredrik Malm (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.58

2.12

23

Utrikesutskottets betänkande UU23

 

 

 

Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

2.12

24

Socialutskottets betänkande SoU36

 

 

 

Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

 

 

 

1

Karin Rågsjö (V)

6

 

 

2

Christina Örnebjär (L)

6

 

 

3

Kristina Nilsson (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.18

2.30

25

Socialutskottets betänkande SoU29

 

 

 

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

2.30

 

Totalt anmäld tid 2 tim. 30 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.