Fredag den 10 juni 2022

Kammarens talarlista 2022-06-10 00:00:00

Fredagen den 10 juni 2022

Kl.

09.00

 

Utrikespolitisk debatt

 

 

 

Arbetsplenum

 

 

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Nr

 

 

 

4

Utrikespolitisk debatt

 

 

 

Debattregler

 

Utrikesministern inleder debatten med att presentera regeringens utrikespolitiska deklaration, anförandet får ta längst 20 minuter. Därefter följer anföranden från övriga partier i storleksordning. Dessa anföranden får vara längst 8 minuter.

På samtliga anföranden föreligger fri replikrätt för deltagarna i denna del av debatten (partierna i storleksordning).

Duellmetoden tillämpas med repliker på längst 2 respektive 1 minut.

 

Tid för anförande

 

1

Utrikesminister Ann Linde (S)

20

 

2

Hans Wallmark (M)

8

 

3

Aron Emilsson (SD)

8

 

4

Kerstin Lundgren (C)

8

 

5

Håkan Svenneling (V)

8

 

6

Mikael Oscarsson (KD)

8

 

7

Fredrik Malm (L)

8

 

8

Annika Hirvonen (MP)

8

 

Uppskattad tid är cirka 4 timmar.

 

 

 

 

4

Utrikespolitisk debatt (forts.)

 

 

 

Debattregler

 

Övriga talare
Efter den inledande debatten får övriga anmälda talare ordet om längst 6 minuter. På anförandena gäller fri replikrätt för alla ledamöter och statsråd som i förväg anmält sig och står på talarlistan för debatten.

Deltagarna i den inledande delen av debatten är fria att begära replik även i den andra delen. En talare kan få ordet två gånger i ett replikskifte och varje replik får omfatta högst 1 minut.

 

Övriga talare

Tid till förfogande 6 min

 

1

Margareta Cederfelt (M)

6

 

2

Yasmine Posio (V)

6

 

3

Gudrun Brunegård (KD)

6

 

4

Roger Richthoff (-)

6

 

 

 

 

15

Utrikesutskottets betänkande UU20

 

 

 

Nato och arbetet mot kärnvapen

 

 

 

1

Håkan Svenneling (V)

8

 

 

2

Per Bolund (MP)

8

 

 

3

Olle Thorell (S)

6

 

 

4

Hans Wallmark (M)

6

 

 

5

Markus Wiechel (SD)

6

 

 

6

Kerstin Lundgren (C)

6

 

 

7

Gudrun Brunegård (KD)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.45

0.45

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.