Tillkännagivande (2023:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr: 2023:1
Departement/myndighet: Riksbanken
Utfärdad: 2023-01-02
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2023 är 2,50 procent.