Riksbankens föreskrifter (2013:160) om mynt på en krona med specialprägling med anledning av Hans Majestät Konungens 40-årsjubileum som statschef

SFS nr: 2013:160
Departement/myndighet: Riksbanken
Utfärdad: 2013-03-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att ett mynt på en krona med specialprägling ska ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 §   Med anledning av det år 2013 är 40 år sedan Carl XVI Gustaf blev Sveriges statschef ska ett mynt med ett nominellt värde på en krona med specialprägling ges ut.

2 §   Myntet ska tillverkas i en legering av 75 % koppar och 25 % nickel. Myntet ska ha en vikt av 7,00 gram och en diameter av 25,0 mm. Kanthöjden ska vara 1,88 mm.

3 §   Vid uppvägning av det antal mynt som närmast motsvarar ett kilogram får myntens genomsnittliga vikt avvika med högst 2 % från den vikt som mynten ska ha enligt 2 §.

4 §   Myntet ska ha följande prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs porträtt i profil, vänster sida, omskriften "CARL XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG" samt under porträttet präglingsåret 2013 och formgivarens initialer "EN".

På baksidan en krona i myntets övre del. Valören "1 KRONA" anges till vänster och till höger första bokstaven i utgivningsorten ("S") samt riksbankschefens initialer ("SI"). I mitten står texten "FÖR SVERIGE - I TIDEN" och därunder konungens monogram. Vid sidan av monogrammet står årtalen 1973 och 2013. I myntets undre kant står texten "SVERIGES KONUNG I 40 ÅR". Randen ska vara räfflad.