Lag (2012:838) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

t.o.m. SFS 2014:273
SFS nr: 2012:838
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad: 2012-12-06
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:273
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Syftet med denna lag är att införa system för frivillig certifiering av vissa tjänster på energiområdet. Lag (2014:273).

2 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka energitjänster som ska omfattas av system för frivillig certifiering och den närmare utformningen av sådana system. Lag (2014:273).

3 §   Har upphävts genom lag (2014:273).