Lag (1982:736) om ursprungsmärkning av kläder

SFS nr: 1982:736
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1982-06-30
Upphävd: 1993-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS1992:1363
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen får meddela föreskrifter om att kläder, när dessa saluhålls yrkesmässigt, skall vara märkta med uppgift om i vilket land kläderna har tillverkats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om märkningen och om undantag från märkningsskyldigheten.

2 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna upplysningar, handlingar, varuprov och liknande som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen.