Kungörelse (1927:380) angående stavning av ortnamn i officiella handlingar

SFS nr: 1927:380
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1927-10-07
Upphävd: 1987-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:75
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Kungl. Maj:t har, med upphävande av hittills i ämnet gällande bestämmelser, funnit gott förordna, att vid stavning av ortnamn i jordebok, jordregister och andra officiella handlingar ävensom i skrifter, som jämlikt Kungl. Maj:ts beslut eller genom statens förvaltningsmyndigheters försorg utkomma från trycket skola, där ej för särskilda fall annorlunda är eller varder av Kungl. Maj:t föreskrivet, följas grunderna i åttonde upplagan av den utav svenska akademien utgivna ordlistan.