Förordning (2022:440) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ett visst orthopoxvirus

SFS nr: 2022:440
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-05-20
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om sådana allmänfarliga sjukdomar som anges i bilaga 1 till lagen ska tillämpas på infektion med apkoppsvirus, som är ett orthopoxvirus.

Denna förordning är meddelad med stöd av 9 kap. 2 § smittskyddslagen.