Förordning (2020:947) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2021

SFS nr: 2020:947
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2020-11-12
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten på elektrisk kraft ska betalas med 35,6 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft för kalenderåret 2021.