Förordning (2017:899) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2018

SFS nr: 2017:899
Departement/myndighet: Finansdepartementet E2
Utfärdad: 2017-09-28
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2018 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår    Uppräkningsfaktor
2017        1,048
2018        1,034