Förordning (2016:538) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

t.o.m. SFS 2022:519
SFS nr: 2016:538
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RSED D
Utfärdad: 2016-05-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:519
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

2 §   Termer som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

3 §   Post- och telestyrelsen är tvistlösningsmyndighet och tillsynsmyndighet enligt 1 kap. 5 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

4 §   När Post- och telestyrelsen prövar tvister enligt 2 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska myndigheten, om nätinnehavaren är en tillhandahållare av ett allmänt kommunikationsnät och det är lämpligt, ta hänsyn till målen i 1 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Förordning (2022:519).

5 §   När Post- och telestyrelsen prövar tvister eller utövar tillsyn enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska myndigheten vid behov höra andra myndigheter som har särskild kunskap om en viss typ av infrastruktur.

6 §   Post- och telestyrelsen ansvarar för informationstjänsten för utbyggnad av bredbandsnät enligt 4 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

7 §   Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.