Förordning (2016:1019) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2017

t.o.m. SFS 2016:1081
SFS nr: 2016:1019
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2016-11-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:1081
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2017.

KN-nr    Slag av    Skattebelopp
    bränsle    Energiskatt  Koldioxidskatt  Summa skatt

1. 2710 11 41, 
2710 11 45 eller
2710 11 49  Bensin som 
    uppfyller 
    krav för
    a) miljöklass 1      
    - motorbensin  3 kr 88 öre   2 kr 62 öre   6 kr 50 öre 
        per liter  per liter  per liter
    - alkylatbensin  2 kr 04 öre   2 kr 62 öre   4 kr 66 öre 
        per liter  per liter  per liter
    b) miljöklass 2  3 kr 91 öre   2 kr 62 öre   6 kr 53 öre 
        per liter  per liter  per liter
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller
2710 11 59  Annan bensin 
    än som avses 
    under 1 
    eller 7   4 kr 72 öre   2 kr 62 öre   7 kr 34 öre 
        per liter  per liter  per liter
3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41-2710 19 49 eller 2710 19 61-
2710 19 69  Eldningsolja, 
    dieselbrännolja, 
    fotogen, m.m. 
    som      
    a) har försetts 
    med märk- och 
    färgämnen eller 
    ger mindre än 
    85 volymprocent 
    destillat vid 
    350°C,    855 kr     3 237 kr   4 092 kr 
        per m3    per m3    per m3
    b) inte har 
    försetts med 
    märk- och 
    färgämnen och
    ger minst 85 
    volymprocent 
    destillat vid 
    350°C, tillhörig      
    miljöklass 1  2 490 kr  3 237 kr  5 727 kr 
        per m3    per m3    per m3
    miljöklass 2  2 778 kr  3 237 kr  6 015 kr  
        per m3    per m3    per m3
    miljöklass 3 
    eller inte 
    tillhör 
    någon 
    miljöklass  2 927 kr  3 237 kr   6 164 kr 
        per m3    per m3    per m3
4. 2711 12 11-
2711 19 00  Gasol m.m. 
    som används 
    för      
    a) drift av 
    motordrivet 
    fordon, 
    fartyg 
    eller 
    luftfartyg  0 kr per   3 405 kr per   3 405 kr per 
        1 000 kg  1 000 kg  1 000 kg
    b) annat 
    ändamål än 
    som avses 
    under a    1 098 kr per   3 405 kr per   4 503 kr per 
        1 000 kg  1 000 kg  1 000 kg
5. 2711 11 00,
2711 21 00  Naturgas som 
    används för      
    a) drift av 
    motordrivet 
    fordon, 
    fartyg 
    eller 
    luftfartyg  0 kr per   2 424 kr per   2 424 kr per 
        1 000 m3  1 000 m3  1 000 m3
    b) annat 
    ändamål än 
    som avses 
    under a    945 kr per   2 424 kr per   3 369 kr per 
        1 000 m3  1 000m3    1 000 m3
6. 2701, 2702
eller 2704  Kol och koks  650 kr per   2 817 kr per   3 467 kr per 
        1 000 kg  1 000 kg  1 000 kg
7. 2710 11 31  Flygbensin
    med en 
    blyhalt om 
    högst 0,005 
    gram per 
    liter    3 kr 91 öre  2 kr 62 öre   6 kr 53 öre 
        per liter  per liter  per liter
2 § Utgår genom förordning (2016:1081).

3 §   Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.