Förordning (2014:133) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

SFS nr: 2014:133
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2014-03-20
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   En kommun får meddela föreskrifter om ytterligare förutsättningar för att sådant ekonomiskt stöd som avses i lagen (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst ska lämnas till enskild som är medlem av kommunen.