Förordning (2013:791) om särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala arkivmyndigheter

SFS nr: 2013:791
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2013-10-24
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Stockholms stadsarkiv får ta emot, förvara och tillhandahålla arkivhandlingar från statliga myndigheter, med undantag för sådana som lyder under Försvarsdepartementet, och från sådana organ som avses i 4 § 2-4 förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet. Detta förutsätter att verksamhetsområdet för de statliga myndigheterna och organen utgörs av Stockholms län.

2 §   Värmlandsarkiv får ta emot, förvara och tillhandahålla arkivhandlingar från statliga myndigheter, med undantag för sådana som lyder under Försvarsdepartementet, och från sådana organ som avses i 4 § 2-4 förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet. Detta förutsätter att verksamhetsområdet för de statliga myndigheterna och organen utgörs av Värmlands län.

3 §   Malmö stadsarkiv får ta emot, förvara och tillhandahålla arkivhand-lingar från statliga myndigheter, med undantag för sådana som lyder under Försvarsdepartementet, och från sådana organ som avses i 4 § 2-4 förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet. Detta förutsätter att verksamhetsområdet för de statliga myndigheterna och organen utgörs av Malmö kommun.

4 §   Riksarkivet utövar tillsyn över Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv när det gäller deras arkivuppgifter enligt denna förordning.