Förordning (2013:715) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2014

SFS nr: 2013:715
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2013-08-29
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6-8 §§ socialförsäkringsbalken till 44 400 kronor respektive 45 300 kronor för år 2014.