Förordning (2012:558) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2013

SFS nr: 2012:558
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2012-08-30
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6-8 §§ socialförsäkringsbalken till 44 500 kronor respektive 45 400 kronor för år 2013.