Störningar i telefonin

Just nu kan det vara svårt att nå riksdagsinformation och Riksdagsbiblioteket samt att ansöka om pressackreditering via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se eller ringa växeln: 08-786 40 00. Arbete pågår med att rätta till felet.

Förordning (2008:363) om provtagning för hivinfektion

SFS nr: 2008:363
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2008-05-29
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Föreskriften i 3 kap. 6 § andra stycket 1 patientdatalagen (2008:355) om identitetsuppgifter i en patientjournal tillämpas inte i samband med provtagning för hivinfektion, om patienten begär att sådant prov tas anonymt. Föreskriften ska dock tillämpas om resultatet av provtagningen visar att patienten har antikroppar mot hivvirus.