Förordning (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

t.o.m. SFS 2019:1214
SFS nr: 2008:353
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2008-05-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1214
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

1 §   Vetenskapsrådet ska besluta i ärenden om godkännande för en forskningshuvudman att ta emot gästforskare och om återkallelse av ett sådant godkännande enligt lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare.

Vetenskapsrådet får meddela närmare föreskrifter om förfarandet för godkännande. Förordning (2012:726).

2 §   Vetenskapsrådet ska hålla en förteckning tillgänglig över vilka forskningshuvudmän som är godkända enligt 1 § för att ta emot gästforskare.

Vetenskapsrådet ska informera Migrationsverket om ett beslut om att
   1. återkalla ett godkännande för en forskningshuvudman att ta emot gästforskare, eller
   2. avslå en ansökan om godkännande för en forskningshuvudman.
Förordning (2012:726).

3 §   Har upphävts genom förordning (2019:1214).

4 §   Har upphävts genom förordning (2019:1214).

5 §   Har upphävts genom förordning (2019:1214).