Förordning (2006:11) om skyldighet för Rättsmedicinalverket att lämna uppgifter till Socialstyrelsens dödsorsaksregister

SFS nr: 2006:11
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2006-01-19
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Rättsmedicinalverket skall, från de rättsmedicinska undersökningar verket utför, lämna de uppgifter till dödsorsaksregistret som Socialstyrelsen behöver för framställning av statistik, forskning och epidemiologiska undersökningar avseende alkohol- och narkotikarelaterade dödsfall.