Förordning (2001:127) om sommartid

SFS nr: 2001:127
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RST
Utfärdad: 2001-03-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Sommartid skall gälla i landet under viss period varje år.

Sommartid innebär att normaltiden ökas med en timme.
Bestämmelser om normaltid finns i förordningen (1979:988) om svensk normaltid.

2 §   Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den sista söndagen i mars. Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid.

Sommartiden upphör klockan 03.00 sommartid den sista söndagen i oktober. Tiden anges då som klockan 02.00 normaltid.