Förordning (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

t.o.m. SFS 2010:1845
SFS nr: 1990:561
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1990-06-07
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1845
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för Läkemedelsverket som finns i andra författningar får Läkemedelsverket meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 7 § andra stycket narkotikastrafflagen (1968:649).
Förordning (2010:1845).

2 §   Har upphävts genom förordning (2010:1845).

3 §   Har upphävts genom förordning (2010:1845).