Förordning (1988:563) om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

t.o.m. SFS 1992:1307
SFS nr: 1988:563
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1988-06-02
Ändrad: t.o.m. SFS 1992:1307
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar skall avses
   1. varor som är upptagna i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel,
   2. övrig för militärt bruk utformad materiel till skydd mot verkan av stridsmedel,
   3. övrig för militärt bruk utformad materiel till skydd mot spaning eller andra iakttagelser. Förordning (1992:1307).