Förordning (1983:594) om genomförande av fastighetsdatareformen

t.o.m. SFS 1990:175
SFS nr: 1983:594
Departement/myndighet: Justitiedepartementet F2
Utfärdad: 1983-06-09
Ändrad: t.o.m. SFS 1990:175
Upphävd: 1997-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:68
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Nytt fastighetsregister och inskrivningsregister skall läggas upp för Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Gotlands, Blekinge, Kristianstads, Älvsborgs, Kopparbergs, Jämtlands, Västerbottens samt Norrbottens län.

Närmare bestämmelser om uppläggandet finns i kungörelsen (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m. och kungörelsen (1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister. Förordning (1990:175).